IT podpora pro vzdálené pobočky

Vymykají se Vaše náklady na IT kontrole? Zažívá vaše firma prostoje a nespokojenost zákazníků? Chcete naplno využít vynaložených investic do IT technologií?

Vaším IT partnerem z počítačové podpory, IT poradenství, IT outsourcing, helpdesk, zotavení po havárii, aplikační hosting, e-mail hostingu, poradenství na úrovni CIO, obchodní systémy a další IT služby je Trnda.cz se sídlem ve Vráži u Berouna s celostátní IT přítomností. Poskytujeme IT podporu 24/7 pro organizace na celém území ČR.

Všechny naše plány IT podpory jsou přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly vašim potřebám, takže se můžete starat méně o IT a věnovat více času svému podnikání. Malé a střední podniky v dnešní době tvrdé ekonomiky se díky IT outsourcingu lépe uplatní.

Trnda.cz je jedna z mála IT společností, která nabízí své podnikání na celou škálu IT produktů a služeb. IT - kdykoliv a kdekoliv.

IT Podpora

Cenový kalkulátor


Captcha